Kruis(1)Wij geloven:

  • Dat de bijbel het geïnspireerde woord van God is. Dat het de openbaring van zijn wil is voor redding en de leidraad voor ons geloof en praktisch leven als een christen.
  • In één God, Schepper van alle dingen, bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, en dat deze drie gelijk zijn in waardigheid en kracht.
  • In Jezus Christus als Godheid; Zijn wonderlijke conceptie door de Heilige Geest. Zijn geboorte uit een maagd; Zijn leven zonder zonde; Zijn dood aan het kruis in onze plaats; Zijn lijfelijke opstanding; Zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader en Zijn aanstaande terugkeer.
  • Dat de mens door God is geschapen; dat door de ongehoorzaamheid van de mens, iedere persoon de geestelijke dood geërfd heeft; wat scheiding van God betekent, en de lichamelijke dood als gevolg heeft; en dat alle mensen van nature en in de praktijk zondaars zijn.
  • Dat de Here Jezus Christus voor al onze zonden gestorven is en dat een ieder, die in Hem geloofd rechtvaardig is door dit offer dat Hij gebracht heeft; En kunnen wij herstel van onze relatie met God krijgen.
  • In de huidige bediening van de Heilige Geest, dat hij in alle gelovigen woont om hen toe te rusten en te bekrachtigten in hun leven en bediening.
  • In de lijfelijke opstanding van een ieder die geleefd heeft, de eeuwige zegeningen voor hen in een goede relatie met God, en de eeuwige straf voor hen die de vergeving in Zijn Zoon afgewezen hebben.