fotoVoorganger

Gerke Oostra is voorganger van de Gemeente Gods Hoogezand. Gerke Oostra is alweer 30 jaar getrouwd met zijn vrouw Inge. Samen hebben ze 4 kinderen.
Gerke is de zoon van een voorganger en kwam dus van jongs af aan in aanraking met Gods koninkrijk. Het evangelie was voor hem aanleiding om zijn leven over te geven aan Christus. Al vroeg ervaarde Gerke Gods roeping over zijn leven. Op 13 jarige leeftijd liet hij zich dopen, omdat hij al vroeg zag dat de blijdschap die God geeft zoveel groter is dan de vreugde van de wereld.
Voorganger Gerke Oostra is inmiddels alweer 25 jaar werkzaam in de Gemeente Gods Hoogezand. Zijn grootste passie is mensen naar Jezus brengen om ze vervolgens handvaten te geven om Jezus te betrekken als vriend in het leven.