Over ons

De Gemeente Gods is een groeiende en levendige multiculturele gemeente waar mensen levensveranderende ervaringen hebben meegemaakt.
Wij geloven in een levende opgestane Jezus die van alle mensen houdt ongeacht afkomst, leeftijd, huidskleur etc.
Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met Jezus, want als je Jezus leert kennen krijgt je leven zoveel meer betekenis.
Jezus heeft de straf die wij door onze verkeerde daden verdiend hadden overgenomen. Daardoor mogen we alles wat we verkeerd hebben gedaan in ons leven aan Hem vertellen en als we geloven dat Jezus ook daarvoor al gestraft is kunnen we leven zonder schuld.
Door de zweepslagen die Jezus gekregen heeft en de striemen die daardoor zijn ontstaan, mogen we weten dat Hij ook onze ziekten op zich heeft genomen.
Toen Jezus naar de hemel ging heeft Hij ons Zijn Geest beloofd. Door Zijn Geest is het mogelijk om te leven zoals Jezus. Als iedereen zou leven zoals Jezus zou de wereld er heel anders uitzien. Jezus is pure liefde. Het is dan ook ons streven om onze medemens lief te hebben zoals we onszelf liefhebben en God boven alles.