Giften

Gemeente Gods Hoogezand is een zelfstandige gemeente. Alleen door giften is het voor ons mogelijk om het evangelie te blijven verspreiden. Steun ons en doe een donatie naar IBANnummer NL83ABNA0435544489 t.n.v. Pinkstergemeente Hoogezand.

Lukas 6 : 38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden.

Zaaien1